De toekomst van de werkomgeving

In deze IDC InfoBrief, gesponsord door Dell, worden de belangrijkste bevindingen van een wereldwijde enquête gepresenteerd, waarin de trends op het gebied van de toekomst van de werkomgeving (Future of Work – FOW) en de invloed daarvan op monitoren worden onderzocht. De enquête is ingevuld door meer dan 300 beleidsmakers uit de IT-sector en het bedrijfsleven en door meer dan 1200 werknemers die monitoren voor hun werk gebruiken in de Noord-Amerikaanse, Britse en Chinese markt. De bevindingen tonen de scherpe contrasten tussen beleidsmakers en werknemers wat betreft de verwachtingen ten aanzien van werk, gezondheid en veiligheid, evenals motivatie op het werk en prioriteiten op het gebied van technologie. In vele gevallen kon er een enorm verschil worden waargenomen tussen de mening van de werknemers en die van beleidsmakers of leidinggevenden als het gaat over onderwerpen zoals keuze van apparaten, gewenste functies en andere factoren die van invloed zijn op de motivatie van werknemers.

In dit rapport wordt ook onderzocht hoe de groeiende adoptie van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence – AI), augmented reality/virtuele realiteit (AR/VR) en 3D-computing nieuwe workloads creëren, waardoor betere monitoren en visualisatietechnologieën nodig zijn. Bovendien wordt het personeelsbestand steeds diverser; de verwachtingen van jongere generaties ten aanzien van mobiliteit, ergonomie, esthetiek en design verschillen aanzienlijk van de verwachtingen van werkgevers. IT-beleidsvormers en branchemanagers (Line of Business – LOB) erkennen dat geavanceerde monitoren vandaag de dag van essentieel belang zijn om een grote verscheidenheid aan opkomende op gegevens gerichte, inhouds- en ontwerptaken te ondersteunen en de productiviteit te verhogen. De resultaten van de enquête laten echter ook zien dat monitoren vaak niet worden beschouwd als een onderdeel van de FOW of bredere initiatieven op het gebied van digitale transformatie. Sterker nog, meer dan een derde van de ondervraagde beleidsmakers uit de IT-sector vervangt monitoren alleen wanneer deze kapotgaan of wanneer ze verhuizen. Werknemers daarentegen hebben zorgen geuit over productiviteitsverlies vanwege problemen met connectiviteit, gezondheidsproblemen door slechte ergonomie en andere factoren die in negatieve zin van invloed zijn op hun ervaring.

Om te voldoen aan de FOW-behoeften dienen beleidsvormers uit de IT-sector en het bedrijfsleven hun beleid ten aanzien van monitoren te herzien: ze moeten de ongedifferentieerde aanpak achter zich laten en overgaan op een individuele benadering van computing. Als medewerkers meer keuzes hebben, ze het heft in eigen handen kunnen nemen door de nieuwste technologieën en als nieuw beleid wordt geïmplementeerd dat voldoet aan de behoeften van jongere generaties, verbetert dit niet alleen de productiviteit van werknemers, maar zijn bedrijven ook in staat het beste talent aan te trekken en te behouden.
We use cookies to optimize your experience, enhance site navigation, analyze site usage, assist in our marketing efforts. Privacy Policy