Dutch Quality Assurance Bill

Wetten en regelgeving stellen tal van eisen aan de gebouwde omgeving. Overheden en toezichthouders proberen voortdurend om voor verbetering in de bouw te zorgen door de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Voor bouwbedrijven is het een hele opgave om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen van de richtlijnen.

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat in 2023 de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht gaat. Dit zal de manier waarop gebouwd wordt veranderen en voor een herziening zorgen van de huidige bouwvoorschriften.

Download onze whitepaper voor informatie over:

  • De belangrijkste wijzigingen die de Wkb met zich meebrengt
  • Hoe bouwbedrijven zich kunnen voorbereiden op de Wkb
  • Hoe technologie bouwbedrijven kan helpen met de naleving van de Wkb.We use cookies to optimize your experience, enhance site navigation, analyze site usage, assist in our marketing efforts. Privacy Policy