ESG: Automation: The Key to Optimized Server Management

ESG heeft onlangs een onderzoek onder 2,000 besluitvormers in de IT-sector afgerond om te bepalen of en in welke mate uitgebreide technologische transformaties van organisaties de brede en diepe concurrentievoordelen versterken. Het onderzoek richtte zich op de vooruitgang van organisaties voor wat betreft het leveren van moderne digitale eindgebruikerservaringen, innoveren met data en flexibeler leveren van IT-diensten. Organisaties die de meeste vooruitgang boeken op deze drie gebieden werden geklasseerd als Technology Accelerators en ESG merkte op dat deze organisaties in feite op veel gebieden beter presteren dan hun collega's die achterblijven bij deze transformaties (Technology Reactors).

 

 Vraag om meer informatie over oplossingen van Dell Technologies met Intel®.
We use cookies to optimize your experience, enhance site navigation, analyze site usage, assist in our marketing efforts. Privacy Policy