ESG: The Impact of Accelerating Storage and Data Protection Environments

ESG genomförde nyligen en undersökning med 2000 it-beslutsfattare för att förstå om, och i vilken utsträckning, organisationernas omfattande teknikomvandlingar ger konkurrensfördelar. Undersökningen fokuserade på organisationernas framsteg när det gäller att leverera moderna digitala slutanvändarupplevelser, innovation inom data och ett mer flexibelt tillhandahållande av it-tjänster. Organisationer som gör de största framstegen inom alla dessa tre områden kategoriserades som Technology Accelerators, och ESG kunde observera att dessa organisationer faktiskt presterar bättre än motsvarande företag som släpar efter i dessa omvandlingar (Technology Reactors) på många områden. 

 

Läs mer om Dell Technologies lösningar som drivs av Intel® 
We use cookies to optimize your experience, enhance site navigation, analyze site usage, assist in our marketing efforts. Privacy Policy