Werkstations: Een handleiding voor betrouwbare, efficiënte en capabele apparaten voor power users

Deze IDC InfoBrief is bedoeld voor besluitvormers, de C-suite, ITafdelingsmanagers, power users en geavanceerde pc-gebruikers, met name voor degenen die beslissingen nemen over het selecteren en configureren van de pc's van de organisatie, op kantoor, thuis of in een hybride situatie.

 

Met de InfoBrief kunnen managers en gebruikers verder kijken dan alleen budgetproblemen, om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen en de gevolgen van 'goed genoeg' en onjuiste financiële inschattingen te vermijden, vooral wanneer ze een commerciële pc voor algemeen gebruik kiezen boven een workstation.

 

Ontdek de Dell Technologies oplossingen aangedreven door Intel® processors. 
We use cookies to optimize your experience, enhance site navigation, analyze site usage, assist in our marketing efforts. Privacy Policy